Dr. Vladka Mačeka 26, Karlovac


Učilište “Svijet”  osnovano je 2008. godine rješenjem Ministarstva znanosti obrazovanja i športa. Nastavljajući tradiciju započetu u Ferial-ovom Centru za strane jezike te stalno prateći europske standarde u poduci stranih jezika Učilište“Svijet” postalo je u Karlovačkoj županiji referentno mjesto za učenje i usavršavanje stranih jezika.
Polaznici mogu pohađati standardne, poslovne, individualne, tečajeve "po mjeri" (prema zahtjevima polaznika), intenzivne ljetne tečajeve, tečajeve 50+ (za polaznike iznad 50 godina), dječje tečajeve, tečajeve hrvatskog jezika te tečajeve stranih jezika u inozemstvu.

Za polaznike koji žele polagati međunarodno priznate ispite iz engleskog jezika (KET, PET, FCE, CAE, BEC) u suradnji s British Council organiziramo pripremu za polaganje navedenih ispita. Nastava se održava u našim učionicama u samom centru Karlovca (Dr. Vladka Mačeka 26) ili u prostoru Naručitelja usluge.

Učilište “Svijet”  je član Zajednice stranih jezika HGK (neprofitna udruga osnovana s ciljem podizanja kvalitete jezičnih usluga, poduke i prevođenja te njihovog prilagođavanja europskim standardima). Škole članice Zajednice stranih jezika prihvatile su etičke kodekse udruge PRIMA (Prva hrvatska udruga privatnih škola stranih jezika) koja djeluje kao pridruženi član udruge EAQUALS (Europska udruga za standardizaciju kvalitete jezičnih usluga).

Učilište “Svijet”  prilagodilo je nastavni program učenja stranih jezika smjernicama Vijeća Europe te mu je omogućeno da svojim polaznicima izdaje Europsku jezičnu mapu - dokument Vijeća Europe kojim se prati napredak u učenju stranog jezika te daje uvid u jezičnu kompetenciju svakog pojedinca. Tečajeve stranih jezika vodi iskusan tim predavača među kojima su i izvorni govornici. Predavači se kontinuirano usavršavaju na seminarima u zemlji i inozemstvu. Na zahtjev polaznika provodimo besplatna testiranja radi utvrđivanja stupnja znanja stranog jezika i raspoređivanja u odgovarajuću grupu.

REFERENCE
Naše su tečajeve pohađali brojni polaznici među kojima i djelatnici sljedećih tvrtki:
AQUAESTIL PLUS d.o.o.
AQUA-INVEST d.o.o.
BANCO POPOLARE CROATIA
BENEFIT PROMET d.o.o.
CAT LOGISTIKA TERETI
DAFU d.o.o.
DD
DRVOTRGOVINA
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
ERSTE BANK
GU d.o.o.
HRVATSKE ŠUME
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
KERAMIKA MODUS
LUKO d.o.o.
MIOŠ Karlovac
NITEH d.o.o.
OBRT PRIMA TEAM
ODETA d.o.o.
ORDINACIJA DR. LENDLER MARINA
ORDINACIJA OPĆE MEDIC, DR.D.PROLIĆ ALANOVIĆ
PA-VIN
RAČUN.-FINANC.USLUGE V.Janeš
RAIF
RENATO p.p.
SALDO obrt za računovod.usluge
SANTANA EXCLUSIVE
SLUNJČICA d.d.
T.O. SATEL
TECHNOCOMMERCE
TURBOTEH
U.T.O AMI
WIENERBERGER ILOVAC
ZPTO PLEMIĆ


PARTNER: TERRANOVA  Copyright: UČILIŠTE SVIJET 2013.