Dr. Vladka Mačeka 26, Karlovac


Učilište “Svijet” nudi uslugu prevođenja s engleskog, njemačkog, talijanskog, francuskog, španjolskog, ruskog, švedskog, makedonskog, srpskog jezika na hrvatski te s hrvatskog na gore navedene jezike. Prijevodi su mogući sa ili bez ovjere sudskog tumača, a prema mogućnostima na raspolaganju su i hitni prijevodi. Cijene i rokovi isporuke se dogovaraju ovisno o količini i težini teksta, a temelje se na kompjutorskom izračunu znakova (1 kartica =1500 znakova).
Cijena kartice prijevoda već od 120,00kn.
PARTNER: TERRANOVA  Copyright: UČILIŠTE SVIJET 2013.